CONTACT
Dankuwel voor uw bericht, we beantwoorden deze zo spoedig mogelijk ...

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

SLUIT ✕

Bewindvoering
Curatele
Mentorschap

Bewindvoering            

Een bewindvoerder helpt mensen om hun financiële situatie op orde te brengen én te houden. Vaststellen wat uw maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn, is daarom het eerste wat wij als bewindvoerder doen. Vervolgens nemen wij het financieel beheer over, zodat u er geen omkijken naar heeft. Wij betalen uw rekeningen en u ontvangt thuis geen financiële post meer. Ondertussen blijft u volledig op de hoogte van uw financiële situatie. U kunt namelijk op elk moment inloggen in uw online dossier.

Indien er schulden zijn, dan probeert de bewindvoerder hier afspraken over te maken met uw schuldeisers. Wij willen er zo voor zorgen dat de deurwaarders geen of niet te veel beslag leggen en dat er voldoende financiële middelen beschikbaar blijven om van te leven. Wanneer dit niet voldoende is, zetten wij ons in om uw schuldenproblematiek op te lossen. Wij kunnen helpen bij het aanvragen en tot stand brengen van een schuldenregeling. Ook kunnen wij voor u de complete aanvraag schuldhulpverlening bij de gemeente verzorgen.

Taken van de bewindvoerder (beschermingsbewind) zijn:

Curatele

De rechtbank stelt iemand onder curatele wanneer die zijn financiële en persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen. Als u onder curatele staat, bent u handelingsonbekwaam. Dit betekent dat u zonder toestemming van de curatorgeen zakelijke verplichtingen kunt aangaan. Wilt u bijvoorbeeld een huis kopen, dan kan dat alleen met toestemming van de curator. Heeft u geen toestemming en u koopt het huis toch, dan zal de curator de koop ongedaan maken.

Curatele is dus een vergaande maatregel. De curator neemt de beslissingen over uw geld en uw goederen. Daarnaast gaat de curator ook uw persoonlijke belangen behartigen. Mocht u verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding nodig hebben, dan zal de curator daarover beslissingen nemen.

Ondercuratelestellingen en bewindstellingen worden opgenomen in het Centraal Curatele- en Bewindregister. Het register is openbaar; iedereen kan het inzien.

Mentorschap

Bent u niet meer in staat om uw persoonlijke belangen te behartigen? Dan kunt u ervoor kiezen om mentorschap aan te vragen. De mentor zal dan beslissingen over bijvoorbeeld verzorging, verpleging en begeleiding van u overnemen. De mentor zal uw persoonlijke belangen zo goed mogelijk behartigen.

Mentorschap moet worden aangevraagd bij de rechtbank. Wilt u bij de rechtbank zowel bewindvoering als mentorschap aanvragen, dan kunt u dit het beste gelijktijdig doen.